Pilihan Bahasa   

MY
                              

Fungsi Bahagian Daftar Warisan

 1. Bertanggungjawab memastikan khazanah warisan negara didaftar dan direkod dengan sistematik dalam Buku Daftar Warisan Kebangsaan;
 2. Menjalankan penyelidikan dan pendokumentasian berterusan untuk menentukan signifikasi butiran warisan;
 3. Melaksanakan penguatkuasaan Akta Warisan Kebangsaan 2005 untuk melindungi dan memulihara kesinambungan warisan negara;
 4. Memberi taklimat dan penerangan kepada semua pihak termasuk kerajaan negeri berkaitan akta warisan;
 5. Bahagian ini dibahagikan kepada dua cawangan iaitu Cawangan Pewartaan dan Cawangan Penguatkuasaan; dan
 6. Keurusetiaan bagi:
  • Mesyuarat Majlis Warisan Kebangsaan;
  • Mesyuarat Jawatankuasa Pakar Warisan Seni Bina dan Landskap, Semula jadi, Geologi, Objek Ketara & Seni Halus;
  • Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Warisan; dan
  • Mesyuarat Jawatankuasa Kebenaran Merancang.

JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur

No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900
Emel : info@heritage.gov.my

Jumlah Pelawat :

Income Tax Planning

  View Service