Pilihan Bahasa   

MY
                              

Background

PENUBUHAN : Bermula daripada Bahagian Warisan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KEKKWA) dan dinaikkan taraf sebagai Jabatan pada 1 Mac 2006. Jabatan ini bertanggungjawab memelihara dan mengekalkan warisan negara seperti yang termaktub di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005.

AKTA : Akta Warisan Kebangsaan 2005 & lain-lain Akta.

KAJIAN PERJAWATAN UTAMA : Waran Perjawatan KPKM WP Bil. E 71/2013.

MISION


Meneroka, memulihara dan memelihara warisan negara ke arah pembangunannya yang mampan sehingga terserlah di persada dunia.

VISION


Peneraju dalam penerokaan dan pengekalan khazanah warisan ke arah pembentukan teras jati diri bangsa dan penjanaan ekonomi negara.

OBJECTIVE


Memulihara, memelihara dan melindungi warisan kebudayaan dan warisan semulajdi melalui penyelidikan, pendokumentasian, penguatkuasaan dan mengalakkan kesedaran terhadap warisan menerusi :-

Image

Memperluaskan portfolio butiran warisan yang dipelihara untuk disenaraikan dalam Buku Daftar Warisan Kebangsaan dan mengembangkan pengetahuan sedia ada dan baru melalui penyelidikan arkeologi, konservasi dan Warisan Tidak Ketara

Berkongsi pengetahuan mengenai perkembangan warisan Malaysia melalui pendidikan, untuk menggalakkan budaya penyelidikan dan analisis, serta bersama-sama meneroka Khazanah Warisan Negara serta meningkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang warisan dan menepati piawaian antarabangsa

Berusaha mengangkat Warisan Negara sehingga mendapatkan pengiktirafan dunia

JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur

No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900
Emel : info@heritage.gov.my

Jumlah Pelawat :

Follow us on Social Media

Income Tax Planning

    View Service