Pilihan Bahasa   

MY
                              

Piagam Pelanggan

Keputusan status warisan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Keputusan permohonan lesen ekskavasi dan import-eksport objek kebudayaan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Memberi maklumbalas berkaitan penguatkuasaan Akta Warisan Kebangsaan 2005 dalam tempoh 7 hari bekerja apabila aduan dikemukakan atau diterima.

Menjalankan konservasi dan penyelidikan arkeologi mengikut piawaian antarabangsa.

Memberi maklum balas kepada aduan pelanggan dalam tempoh berikut:- 

* Akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja

* Maklum balas awal dalam tempoh 3 hari bekerja


JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur

No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900
Emel : info@heritage.gov.my

Jumlah Pelawat :

Follow us on Social Media

Income Tax Planning

    View Service