Pilihan Bahasa - MY   |   EN
                              

CAWANGAN PEWARTAAN

Fungsi Cawangan Pewartaan

 

Cawangan Pewartaan bertanggungjawab memastikan khazanah warisan Negara dikaji, didokumentasi dengan sistematik serta disenaraikan dalam Daftar Warisan Kebangsaan bertujuan untuk melindungi, memulihara dan mempromosikan Warisan Negara sepertimana yang terkandung di dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005.

 

Terbahagi kepada dua unit iaitu:

 

  1. Unit Inventori dan Penyelidikan - Menjalankan penyelidikan dan penilaian terhadap senibina dan landskap, semulajadi, geologi, objek ketara dan senihalus untuk pertimbangan dan penilaian bagi pewartaan; dan

 

  1. Unit Pendaftaran - Melaksanakan proses pewartaan dan pendaftaran di bawah Akta 645 bagi semua butiran yang layak diwartakan

JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur

No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900
Emel : info@heritage.gov.my

Ikuti Kami di Sosial Media

Income Tax Planning

    View Service