Cerita-cerita lisan terbahagi kepada dua bentuk; cerita dan bukan cerita.

 

Bentuk cerita (kisah atau naraftif) termasuk;

 1. Cerita asal-usul
 2. Cerita binatang
 3. Cerita jenaka
 4. Mitos dan legenda
 5. Cerita-cerita romantik atau lipur lara (termasuk syair dan prosa lirik)

 

Bukan cerita (bukan kisah atau bukan naratif) termasuk;

 1. Peribahasa (bidalan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan)
 2. Pantun
 3. Teromba
 4. Mantera
 5. Zikir/dikir
 6. Gurindam, Seloka dan Teka-Teki

 

Sastera lisan telah digolongkan ke dalam Sastera Rakyat dengan mengambil kira sastera lisan yang telah tertulis sebagai “cerita”, “hikayat” atau “kaba”.

 

 

Rujukan

Harun Mat Piah, Ismail Hamid, Siti Hawa Salleh, Abu Hassan Sham, Abdul Rahman Kaeh & Jamilah Haji Ahmad. 2000. Kesusasteraan Melayu      Tradisional Edisi Kedua. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.