PENGENALAN

 

Negara kita kaya dengan khazanah warisan dalam bidang kesusasteraan tradisional yang diwarisi melalui lisan atau tulisan daripada masyarakat terdahulu. Kesemua hasil karya ini sama ada lisan ataupun tulisan merupakan satu dokumentasi penting dalam merakamkan segala perihal kehidupan sesuatu masyarakat. Ia adalah himpunan daya kreativiti yang menyerlahkan daya fikiran, akal budi, sentuhan jiwa, cita rasa, jati diri dan kebijaksanaan yang lahir dalam masyarakat sejak zaman dahulu.

 

CAWANGAN BAHASA DAN PERSURATAN

 

Cawangan Bahasa dan Persuratan di Bahagian Warisan Tidak Tidak Ketara bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan, pendokumentasian, program pengembangan, perlindungan dan pencalonan bagi kategori Warisan, Warisan Kebangsaan dan Warisan Dunia untuk elemen bahasa dan persuratan agar ia selaras dan teratur mengikut ketetapan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

 

Skop bidang utama bahasa dan persuratan di Bahagian Warisan Tidak Ketara merangkumi :

  1. Sastera Lisan
  2. Sastera Tulisan
  3. Manuskrip
  4. Hikayat