Setiap tahun Jabatan Warisan Negara menganjurkan siri bengkel bagi membantu meningkatkan warisan kesedaran dan teknik praktikal di kalangan semua mereka yang terlibat dalam pemuliharaan. Ini termasuk pegawai-pegawai kerajaan, badan bukan kerajaan, kontraktor, pelajar pembekal bahan dan profesional.

Bengkel ini  mengambil kesempatan daripada projek-projek pemuliharaan jabatan yang sedang dilaksanakan , supaya unsur-unsur praktikal adalah berdasarkan projek, bukan hanya teori. Ini juga membolehkan kontraktor yang berpengalaman untuk menjelaskan cabaran dan ganjaran bangunan pemuliharaan, untuk membantu kontraktor baru dalam bidang ini, untuk lebih bersedia.

Terdapat juga bengkel yang disasarkan kepada profesional; arkitek, juruukur bahan dan lain-lain, untuk bekerjasama dalam memenuhi keperluan dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) dan garis panduan pemuliharaan, di samping memahami tanggungjawab untuk melindungi, memulihara dan meningkatkan Tapak Warisan Dunia. Dokumentasi, penulisan laporan dan penyediaan dokumentasi tender untuk laman pemuliharaan, juga dibincangkan sebagai sebahagian daripada bengkel.