Jabatan Warisan Negara, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini. Jabatan Warisan Negara menggunakan Google Translation Tools untuk versi selain Bahasa Melayu dan Inggeris. Jabatan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang perbezaan maklumat yang terdapat daripada portal ini.