Dasar Privasi
Dasar Privasi  ini menerangkan penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui laman web Jabatan Warisan Negara.

Keselamatan Data
Semua penghantaran data peribadi akan dilindungi dan di simpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Maklumat Yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi yang dikumpul semasa pengunjung melayari http://www.heritage.gov.my kecuali maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui email atau pendaftaran di bahagian yang dilindungi dalam laman web ini.

Fail Log
Bagi tujuan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan laman web ini, maklumat umum pengunjung seperti jenis browser, nama domain, nama Negara dan lain-lain maklumat akan digunakan dalam pengumpulan dan penganalisaan maklumat demografi dan halaman-halaman yang sering dikunjungi oleh pelanggan. Walaubagaimanapun ianya tidak melibatkan privasi individu.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini.

Pertanyaan atau Aduan
Sebarang pertanyaan, aduan, komen atau cadangan boleh hubungi kami melalui borang yang disediakan.