Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Warisan Negara dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak akan menganjurkan Program Warisan@Lenggong bersempena ulang tahun ke-10 pengiktirafan Lembah Lenggong sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO pada ketetapan seperti berikut:
 
 23 Julai 2022 | Sabtu
 8.00 pagi hingga 4.00 petang
 Dewan Merdeka Lenggong, Perak