KURSUS MICROSOFT PROJECT JABATAN WARISAN NEGARA

KURSUS MICROSOFT PROJECT 2013KUALA LUMPURTARIKH : 6 - 8 MAC 2017 Kursus Microsoft Projek 2013 Jabatan Warisan Negara (JWN) telah diadakan pada 6 hingga 8 Mac 2017 bertempat di I World Technology Training Centre di Kuala Lumput. Kursus ini telah dihadiri seramai 15 orang pegawai JWN dari semua bahagian yang…
Jumaat, 24 Mac 2017 Written by

BENGKEL PEMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN WARISAN NEGARA

BENGKEL PEMURNIAAN MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN WARISAN NEGARADEWAN TUN RAHAH, MEMORIAL TUN ABDUL RAZAL, KUALA LUMPURTARIKH : 14-16 MAC 2017 Bengkel Pemurnian Manual Prosedur Kerja (MPK) Jabatan Warisan Negara telah diadakan di Dewan Tun Rahah, Memorial Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur pada 14 hingga 16 Mac 2017 dan dihadiri oleh…
Khamis, 23 Mac 2017 Written by

MAKLUMAN : PEWARTAAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI BAWAH AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005 [AKTA 645]

Dimaklumkan suatu perundangan subsidiari Notis Tentang Niat Untuk Menetapkan Tapak sebagai Tapak Warisan di bawah perenggan 27(s) (a) Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645] telah disiar dalam Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 27 Februari 2017 dengan No. Warta [P.U.(B) 112] seperti di lampiran :
Rabu, 01 Mac 2017 Written by

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN DALAM BIDANG BERKAITAN PEMULIHARAAN DAN PEMELIHARAAN WARISAN KEBUDAYAAN DI BAWAH AIR ANTARA JABATAN WARISAN NEGARA DAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

20 Febuari 2017 - Satu memorundum persefahaman telah ditandatangani dalam bidang berkaitan pememuliharaan dan pemeliharaan warisan kebudayaan di bawah air antara Jabatan Warisan Negara dan Universiti Malaysia Terengganu bagi menjalankan kajian dan penyelidikan berkenaan kapal karam pulau bidong. Dengan wujudnya kerjasama ini dilihat dapat menghasilkan kajian dan pernyeldikan yang lebih…
Rabu, 01 Mac 2017 Written by
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu