BENGKEL GARIS PANDUAN DAN DOKUMENTASI PEMULIHARAAN BANGUNAN WARISANTARIKH : 20-21 MEI 2015

Bengkel Garis Panduan dan Dokumentasi Pemuliharaan Bangunan Warisan telah diadakan pada 20 Mei 2015 hingga 21 Mei 2015. Bengkel ini dihadiri oleh tujuh orang (7) Panel Pakar Jemputan dan dua puluh (20) peserta yang merupakan

14 Jun 2016 0 comment  

 

kakitangan JWN. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk mengumpul idea-idea, ulasan dan maklumbalas daripada semua yang terlibat sebelum ianya dimuktamadkan sebagai kandungan penuh Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan. Bengkel ini merupakan langkah proaktif kearah penghasilan Pendokumentasian Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan dalam memastikan semua aktiviti dan kerja yang berkaitan dengan Pemuliharaan Bangunan Warisan mematuhi prinsip dan prosedur yang terkandung dalam Garis Panduan.

Login to post comments
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu