MAJLIS WARISAN KEBANGSAAN

Majlis Warisan Kebangsaan adalah Majlis yang ditubuhkan bawah Bahagian IV Seksyen 8, Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645]

FUNGSI :

  1. Menasihati Menteri dan Pesuruhjaya berkaitan perkara yang berhubungan dengan warisan, serta penguatkuasaan undang-undang yang berhubungan dengan warisan; dan
  2. Menasihati Menteri dan Pesuruhjaya tentang mana-mana perkara yang dirujukan kepadanya oleh Menteri atau Pesuruhjaya.

TANGGUNGJAWAB:

  1. Menasihati Pesuruhjaya tentang pengeluaran Kumpulan Wang Warisan bagi tujuan pembiayaan kerja pemuliharaan dan pemeliharaan tapak warisan;
  2. Menasihati Menteri bagi menentukan kawasan zon penampan dan pusat utama kawasan pemuliharaan;
  3. Menasihati Pesuruhjaya dalam penyediaan Pelan Pengurusan Pemuliharaan;
  4. Menasihati Menteri dalam pembatalan perintah Warisan Kebangsaan;
  5. Menasihati Menteri dalam hal-hal berkaitan rayuan bagi mengesahkan, mengakas atau mengubah keputusan yang dirayukan serta penetapan terma atau syarat sekiranya perlu; dan
  6. Menasihati Menteri dan Pesuruhjaya dalam perkara-perkara lain yang berhubungan dengan warisan dalam usaha memartabatkan warisan negara
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu