Cetak

 


Visi
Peneraju dalam penerokaan dan pengekalan khazanah warisan ke arah pembentukan teras jati diri bangsa dan penjanaan ekonomi negara.

Misi
Meneroka, memulihara dan memelihara warisan negara ke arah pembangunannya yang mampan sehingga terserlah di persada dunia.


Objektif

Memulihara, memelihara dan melindungi warisan kebudayaan dan warisan semulajadi melalui penyelidikan, pendokumentasian, penguatkuasaan dan menggalakkan kesedaran terhadap warisan menerusi: