Cetak

Objektif Unit ini ialah untuk memastikan penjawat awam mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh agar dapat meningkatkan semangat patriotisme. Inisiatif ini diharap akan dapat membantu membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika dalam kalangan warga JWN.