Cetak

2.1 Tapak Arkeologi Darat

 

Bil

Negeri

Bil Tapak

1.        

Johor

19

2.        

Kedah

57

3.        

Kelantan

40

4.        

W.P.Kuala Lumpur

2

5.        

W.P Labuan

2

6.        

Melaka

34

7.        

Negeri Sembilan

47

8.        

Pahang

103

9.        

Perak

198

10.    

Perlis

48

11.    

Pulau Pinang

8

12.    

Sabah

13

13.    

Sarawak

32

14.    

Selangor

32

15.    

Terengganu

26

 

JUMLAH TAPAK

661

 

 

 

 

2.2 Senarai Tapak Arkeologi Bawah Air

 

Bil

Negeri

Bil Tapak

1

Johor

12

2

Kedah

1

3

Perak

1

4

Selangor

2

5

Melaka

35

6

Terengganu

3

7

Pahang

12

8

Sabah

10

9

Wilayah Persekutuan Labuan

8

10

Kelantan

3

11

Pulau Pinang

3

12

Sarawak

7