Cetak

Tapak-tapak Paleolitik di Malaysia memberikan bukti kewujudan awal manusia di Malaysia yang bermula sekitar 1.83 juta tahun dahulu hingga ke akhir Pleistosen sekitar 10,000 tahun dahulu. Penemuan dan kajian tapak-tapak Paleolitik ini telah menjadikan Malaysia dikenali dalam peta kebudayaan Palaeolitik dunia  sejak 1938 hingga ke hari ini.

 

Perak Man Gua Gunung Runtuh Kota Tampan
 
Artifak Bukit Jawa Gua Peraling Suevite Bukit Bunuh