Cetak

Tapak sejarah awal Malaysia mewakili pelbagai fungsi seperti tempat beribadat atau candi seperti Lembah Bujang, kota sebagai kubu pertahanan seperti Kota Melaka, tempat upacara seperti batu megalit, lukisan dan ukiran seperti lukisan gua dan batu bersurat dan seni binaan dan arkitektur. Kesemua in melambangkan pengaruh tamadun manusia terhadap perkembangan pemikiran, kekuasaan, pembangunan teknologi manusia yang diwarisi dan dibudayakan secara dinamik.

 

Tapak Arkeologi Sungai Batu, abad pertama Masihi Relau peleburan besi, Jeniang, Kedah Batu Bersurat Terengganu, abad ke 14 Masihi Batu Megalit
 
Keranda Balak Agop batu Tuluq Lukisan dinding gua di Lembah Lenggong Bastion Middelburg, Belanda