Pemantauan Kerja-kerja Penyelidikan Arkeologi Bagi Tujuan Penyediaan Laporan HIA Kampung Batu Dinding, Lenggong, Perak

Kerja- kerja pemantauan/penilaian telah diadakan pada 11 hingga 16 Mei 2018 untuk penyediaan laporan Heritage Impact Assessment (HIA) bersama pakar yang dilantik dengan penglibatan seramai 4 orang pegawai dan kakitangan Bahagian Arkeologi terlibat.

Seramai 3 orang dari bahagian ini telah terlibat dalam kerja-kerja pendokumentasian bersama pakar arkeologi yang dilantik oleh syarikat pemaju INSPIRASI PERKASA untuk penyediaan laporan HIA.

Pakar arkeologi yang dilantik oleh INSPIRASI PERKASA telah membentang laporan HIA pada Mesyuarat Penyelarasan Pembangunan Tapak Warisan, Warisan Kebangsaan dan Tapak Warisan Dunia pada 22 Jun 2018

Surat ulasan terhadap pembentangan HIA bagi projek tersebut bertarikh 29 Jun 2018 telah dikeluarkan kepada syarikat INSPIRASI PERKASA

Login to post comments
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu