Kota Melaka Purba telah wujud sejak abad ke-15 masehi lagi di bawah institusi kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh Parameswara. Percaturan politik, ekonomi, sosial dan keagamaan menjadikan kota ini semakin maju malah berkembang sebagai sebuah pelabuhan 'entrepot' tersohor ketika itu. Implikasinya ialah berlaku konflik bersenjata secara besar-besaran antara kuasa timur dan Eropah.

Serangan dan penaklukan oleh armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d' Albuquerque dalam tahun 1511 membuka lembaran baru era penjajahan asing di Melaka. Penaklukan ke atas laluan pedagangan utama ini kemudiannya saling berganti diikuti Belanda dan Inggeris. Portugis dan Belanda telah meninggalkan arkitek tembok Kota Melaka tetapi Inggeris telah memusnahkannya.

Tinggalan penjajahan yang dapat dilihat hingga kini seperti tembok Kota Melaka, bangunan kediaman dan pentadbiran, gereja dan sebagainya merupakan bentuk arkitek eropah. Adalah menjadi tanggungjawab sebagaimana yang tercatat dalam fungsi dan peranan Jabatan Warisan Negara untuk memulihara dan memelihara Warisan Negara ini.

Penyelidikan ekskavasi arkeologi penyelamatan tembok Kota Melaka Sektor I yang telah dilaksanakan pada November 2006 hingga September 2007 telah berjaya membongkarkan dan mendedahkan struktur tembok. Pembinaan semula Bastion Middelburg telah dimulai pada penghujung 2007 dan telah siap pada akhir tahun 2008. Kegemilangan Kota Melaka sebagai elemen pertahanan perlu dibuktikan secara fizikal untuk tatapan generasi kini dan masa hadapan.

Objektif utama penyelidikan adalah untuk mendedahkan struktur dan jajaran tembok Kota Melaka dan seterusnya mendokumenkan sejarah kegemilangan Kota Melaka.

Oleh yang demikian penyelidikan ini boleh dijustifikasikan sebagai satu usaha yang berkesinambungan dalam rangka kerja mengembalikan kegemilangan sejarah Negara kepada zaman Melaka sewaktu ia dikenali sebagai pelabuhan antara tersibuk di dunia melalui penyelidikan ekskavasi arkeologi.

Dengan cara ini kita dapat menyelamat warisan negara melalui penyelidikan ekskavasi bagi mendedah, memulihara dan memelihara tembok Kota Melaka sekaligus menggumpulkan bukti-bukti penting warisan tersebut.

 

Pelan Kota Melaka 1744 berdasarkan sumber Belanda
 
Gambaran kedudukan Kubu Pertahanan Tembok Kota Melaka berdasarkan pelan lama bandar Melaka Pembahagian empat sektor ditentukan bagi tujuan penyelidikan dan cadangan pembangunan semula yang boleh dilaksanakan berdasarkan bukti arkeologi
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu