Cetak

ZON YANG DILINDUNGI (SEKSYEN 64, AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005)

           

  1. (1) Menteri boleh atas nasihat Pesuruhjaya, mengisytiharkan dalam notis yang disiarkan dalam Warta mana-mana kawasan yang di dalamnya  suatu warisan kebudayaan di bawah air terletak sebagai zon yang dilindungi.

 

          (2) Tiada seorang pun boleh menjalankan apa-apa aktiviti di dalam zon yang dilindungi kecuali dengan kelulusan secara bertulis daripada Pesuruhjaya.

 

          (3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan.

 

            3.1       Zon Pewartaan Perairan Tanjung Tuan, Melaka

  
                         

 

 

 

            3.2       Zon Pewartaan Perairan Pulau Upeh – Pulau Besar, Melaka

                       

                       
  

 

 

            3.3       Zon Pewartaan Perairan Wilayah Persekutuan Labuan

                       

                       
  

                       

          

 

         3.4       Zon Pewartaan Perairan Pulau Tioman, Pahang

                       

                    

 

 

        3.5       Zon Pewartaan Perairan Pulau Bidong, Terengganu