ZON YANG DILINDUNGI (SEKSYEN 64, AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005)

           

  1. (1) Menteri boleh atas nasihat Pesuruhjaya, mengisytiharkan dalam notis yang disiarkan dalam Warta mana-mana kawasan yang di dalamnya  suatu warisan kebudayaan di bawah air terletak sebagai zon yang dilindungi.

 

          (2) Tiada seorang pun boleh menjalankan apa-apa aktiviti di dalam zon yang dilindungi kecuali dengan kelulusan secara bertulis daripada Pesuruhjaya.

 

          (3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan.

 

            3.1       Zon Pewartaan Perairan Tanjung Tuan, Melaka

  
                         

 

 

 

            3.2       Zon Pewartaan Perairan Pulau Upeh – Pulau Besar, Melaka

                       

                       
  

 

 

            3.3       Zon Pewartaan Perairan Wilayah Persekutuan Labuan

                       

                       
  

                       

          

 

         3.4       Zon Pewartaan Perairan Pulau Tioman, Pahang

                       

                    

 

 

        3.5       Zon Pewartaan Perairan Pulau Bidong, Terengganu

                       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu