Cawangan Repositori dan Pengembangan berfungsi untuk memulihara dan memelihara artifak arkeologi melalui penyediaan pusat repositori dan pengkalan data arkeologi. Cawangan ini juga berperanan untuk memberi khidmat kepakaran dan sokongan untuk pemuliharaan dan pemeliharaan tapak hingga ke peringkat perlindungan dan pewartaan Warisan atau Warisan Kebangsaan. Cawangan Repositori dan Pengembangan juga bertanggungjawab mengemaskini inventori tapak-tapak arkeologi seluruh Malaysia.

Objektif

  1. Melaksanakan penyelidikan dan melaksanakan kerja-kerja pemuliharaan dan pemeliharaan relik arkeologi, tapak dan objek arkeologi di Malaysia sama ada di daratan atau di bawah air.
  2. Memastikan warisan arkeologi negara sama ada dalam bentuk tapak dan objek boleh alih dikekalkan melalui aktiviti memulihara, memelihara di seluruh Malaysia berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).
  3. Bahagian ini berperanan menjalankan penyelidikan dan melaksanakan kerja-kerja pemuliharaan dan pemeliharaan relik arkeologi, tapak dan objek arkeologi di Malaysia sama ada di daratan atau di bawah air
  4. Meningkat kesedaran terhadap usaha-usaha pembangunan,galeri, pengembangan aktiviti pemuliharaan warisan secara terancang dan bersistematik sama ada di peringkat tempatan atau global.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu