PERTANDINGAN FOTOGRAFI BUSANA TRADISI

 

Pertandingan Fotografi Busana Tradisi merupakan satu inisiatif Jabatan Warisan Negara untuk mengisi masa semasa PKP dan juga mengasah bakat masyarakat Malaysia dalam menghasilkan fotografi busana yang kreatif. Pertandingan ini juga menyokong seruan kerajaan bagi semua rakyat Malaysia untuk tetap berada di dalam rumah sepanjang PKP di samping melakukan aktiviti berfaedah dalam menghasilkan karya mengikut kreativiti masing-masing. Pertandingan telah dilaksanakan dari 18 April 2020 hingga 1 Jun 2020. Seramai 169 penyertaan telah diterima oleh pihak Jabatan Warisan Negara. Penjurian pemenang dinilai berdasarkan kreativiti pemakaian busana tradisi, busana tradisi warisan temurun serta corak dan ragam hias busana tradisi. Hadiah disedikan bagi tempat pertama, kedua dan ketiga.

 

Pemenang Pertama, Geo Allen George (Sabah)


 
Pemenang Kedua, Chyntia ak Entuni (Sarawak)
 


 
Pemenang Ketiga, Mohd Naim bin Tastik (Selangor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada 18 April – 30 Jun 2020 Bahagian Warisan Tidak Ketara melalui Jabatan Warisan Negara (JWN) telah menganjurkan Pertandingan Penulisan Esei Jawi. Pertandingan ini merupakan sebahagian daripada Program dalam Talian Warisan Tidak Ketara selaras dengan keputusan Mesyuarat Penyelarasan Pelan Pemulihan Wabak COVID-19 Sektor Kebudayaan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) pada 8 April 2020 yang telah memutuskan bahawa setiap Jabatan / Agensi di bawah Sektor Kebudayaan MOTAC dikehendaki untuk melaksanakan Pelan Tindakan Bagi Pemulihan Wabak COVID-19 mengikut Fasa Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

 

Matlamat utama penganjuran Pertandingan Penulisan Esei Jawi adalah untuk Meningkatkan kesedaran kepada masyarakat terhadap penggunaan tulisan Jawi yang telah diwartakan sebagai Warisan Kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan (Akta 645) pada tahun 2009 melalui penulisan selain untuk menyediakan platform bagi peserta menyerlahkan bakat dan idea. Pertandingan ini dilaksanakan dengan menggunakan medium perantara secara dalam talian (online) kepada peserta untuk menghantar hasil penulisan mereka kepada urusetia pertandingan dalam tempoh PKP. Pertandingan ini terbuka kepada semua kaum, agama dan pelbagai peringkat umur yang mempunyai bakat dalam bidang penulisan dengan menggunakan tulisan Jawi. Terdapat tiga tema yang ditetapkan bagi pertandingan ini iaitu Tulisan Jawi Sebagai Wahana Persuratan, Memartabatkan Tulisan Jawi dan Tulisan Jawi Sebagai Identiti Negara. Pemenang telah menerima hadiah wang tunai RM1000 (Juara), RM800 (Naib Juara) dan RM600 (Tempat Ketiga) beserta sijil penyertaan.

 

Penganjuran program ini jelas menunjukkan seni, budaya dan warisan dapat diketengahkan dan disebarluas kepada masyarakat walau dalam apa jua keadaan serta kaedah, termasuklah dalam tempoh negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Pertandingan ini mencungkil kreativiti dalam bidang penulisan esei dan tulisan Jawi. Di samping membudayakan Jawi, penganjuran pertandingan ini dapat menarik minat generasi muda kepada keindahan dan kehalusan tulisan Jawi. Pertandingan ini juga dianjurkan untuk memberi kesedaran bahawa tulisan Jawi bukan hanya berperanan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan soal-soal keagamaan sahaja.

 

SENARAI PEMENANG PERTANDINGAN PENULISAN ESEI JAWI

BIL

KEDUDUKAN

NAMA PEMENANG

TAJUK ARTIKEL

1.

Juara

Nik Muhammad Hakimi bin Nik Puzlan

Memartabatkan Tulisan Jawi Tangungjawab Bersama

 

2.

Naib Juara

NurNajiha binti Jahari

Memartabatkan Tulisan Jawi

 

3.

Ketiga

Sitti Diana Tamjehi

Faktor Kejayaan Memantapkan Tulisan Jawi di Malaysia

 Pada 18 April – 30 Jun 2020 Bahagian Warisan Tidak Ketara melalui Jabatan Warisan Negara (JWN) telah menganjurkan Pertandingan Penulisan Puisi dalam Tulisan Jawi. Pertandingan ini merupakan sebahagian daripada Program dalam Talian Warisan Tidak Ketara selaras dengan keputusan Mesyuarat Penyelarasan Pelan Pemulihan Wabak COVID-19 Sektor Kebudayaan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) pada 8 April 2020 yang telah memutuskan bahawa setiap Jabatan / Agensi di bawah Sektor Kebudayaan MOTAC dikehendaki untuk melaksanakan Pelan Tindakan Bagi Pemulihan Wabak COVID-19 mengikut Fasa Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

 

Pertandingan Penulisan Puisi dalam Tulisan Jawi dilaksanakan dengan menggunakan medium perantara secara dalam talian (online) kepada peserta untuk menghantar hasil penulisan dengan tulisan tangan kepada urusetia pertandingan. Pertandingan ini terbuka kepada semua kaum, agama dan pelbagai peringkat umur yang mempunyai bakat dalam bidang penulisan dengan menggunakan tulisan Jawi. Terdapat tiga tema yang ditetapkan bagi pertandingan ini iaitu Sayangi Warisan Kita, Semarak Patriotik dan Bahasa Jiwa Bangsa. Pemenang telah menerima hadiah wang tunai RM1000 (Juara), RM800 (Naib Juara) dan RM600 (Tempat Ketiga) beserta sijil penyertaan.

 

Hasil dari pertandingan ini dapat melestarikan tulisan Jawi yang telah diwartakan sebagai Warisan Kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan (Akta 645) pada tahun 2009. Program ini telah berjaya dilaksanakan untuk membudayakan tulisan Jawi dalam masyarakat Malaysia. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, penganjuran pertandingan ini dapat mengisi masa lapang sepanjang tempoh PKP dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Malahan, pertandingan ini dapat memantapkan penguasaan penulisan Jawi dan sastera serentak serta memberi peluang kepada kumpulan sasaran untuk melibatkan diri secara langsung dalam mempraktikkan tulisan Jawi.

 

 

 

SENARAI PEMENANG PERTANDINGAN

PENULISAN PUISI DALAM TULISAN JAWI

 

BIL

KEDUDUKAN

NAMA PEMENANG

TAJUK ARTIKEL

1.

Juara

Muhamad Faiz bin Md Nayan

Pusaka Maruah Sumpah Setia

2.

Naib Juara

Syahirah Nabilah binti Muhammad Sabri

 

Sayangi Warisan Kita

3.

Ketiga

Miqdad Alwi bin Mohd Farizan

 

Indahnya Busana MelayuPada 18 April – 30 Jun 2020 Bahagian Warisan Tidak Ketara melalui Jabatan Warisan Negara (JWN) telah menganjurkan Pertandingan Penulisan Artikel dalam Tulisan Jawi. Pertandingan ini merupakan sebahagian daripada Program dalam Talian Warisan Tidak Ketara selaras dengan keputusan Mesyuarat Penyelarasan Pelan Pemulihan Wabak COVID-19 Sektor Kebudayaan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) pada 8 April 2020 yang telah memutuskan bahawa setiap Jabatan / Agensi di bawah Sektor Kebudayaan MOTAC dikehendaki untuk melaksanakan Pelan Tindakan Bagi Pemulihan Wabak COVID-19 mengikut Fasa Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

 

Pertandingan Penulisan Artikel dilaksanakan dengan menggunakan medium perantara secara dalam talian (online) kepada peserta untuk menghantar hasil penulisan dengan tulisan tangan kepada urusetia pertandingan. Pertandingan ini terbuka kepada semua kaum, agama dan pelbagai peringkat umur yang mempunyai bakat dalam bidang penulisan serta menyediakan platform kepada peserta menyerlahkan bakat, pendapat, idea dan kajian baru bidang seni budaya dan warisan dalam bentuk penulisan ilmiah. Terdapat tiga tema yang ditetapkan bagi pertandingan ini iaitu Peranan Tradisi Seni, Budaya Warisan di Masa Kini, Seni, Budaya dan Warisan Lambang Tamadun Kita dan Martabatkan Seni, Budaya dan Warisan ke Peringkat Dunia. Pemenang telah menerima hadiah wang tunai RM1000 (Juara), RM800 (Naib Juara) dan RM600 (Tempat Ketiga) beserta sijil penyertaan.

 

Penganjuran program ini telah berjaya dilaksanakan dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Pertandingan ini  juga dapat mempromosikan seni, budaya dan warisan negara sekaligus memberi manfaat kepada peserta dengan pendedahan terhadap penulisan artikel. Penganjuran pertandingan ini juga dapat meluaskan pengetahuan, penggunaan Bahasa Melayu dalam melestarikan seni budaya dan warisan negara di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645). Selain itu dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat terhadap kepentingan penulisan berbentuk ilmiah berkaitan seni budaya dan warisan sebagai agen pendokumentasian dan penyebaran ilmu yang penting.

.

SENARAI PEMENANG PERTANDINGAN PENULISAN ARTIKEL

 

BIL

KEDUDUKAN

NAMA PEMENANG

TAJUK ARTIKEL

1.

Juara

Siti Suriani binti Othman

Memartabatkan Seni, Budaya Dan Warisan Malaysia Di Persada Dunia: Satu Tinjauan Umum

 

2.

Naib Juara

Wan Mohd Azhar bin Wan Mahamod

 

Tulisan Jawi Pemudahcara Pembelajaran Al-Quran: Warisan Bangsa Yang Tidak Ternilai

 

3.

Ketiga

Nik Muhammad Hakimi bin Nik Puzlan

 

2020 Hala Tuju Seni, Budaya Dan Warisan Malaysia Dalam Masyarakat Majmuk Era IniPada 1 Mei - 31 Ogos 2020 Jabatan Warisan Negara melalui Jabatan Warisan Negara telah menganjurkan Sayembara Dendangan Syair dalam Talian. Sayembara Dendangan Syair merupakan program tahunan anjuran Bahagian Warisan Tidak Ketara di Jabatan Warisan Negara yang buat julung kalinya disemarakkan pada tahun 2018. Berikutan daripada Pandemik Covid -19 yang telah melanda negara, bagi meneruskan usaha dalam menjayakan Sayembara Dendangan Syair bagi tahun 2020, Jabatan Warisan Negara telah mengambil insiatif untuk menjayakan Sayembara Dendangan Syair dalam Talian sebagai langkah untuk mengengkang penularan wabak Covid-19 yang sedang menular dalam negara.

 

Sayembara Dendangan Syair dalam Talian dilaksanakan dengan menggunakan medium perantara secara dalam talian (online). Pertandingan ini terbuka kepada semua kaum, agama dan pelbagai peringkat umur yang mempunyai bakat dalam dalam dendangan syair tradisional. JWN telah menetapkan tema Seni Budaya dan Warisan untuk dipadankan dengan tujuh irama syair iaitu perantau, batu belah, tok kenali, selendang delima, sarawak/narasi, perindu dan dandan setia mengikut kesesuaian teks dan kepakaran setiap peserta. Pemenang telah menerima hadiah wang tunai RM1000 (Juara), RM800 (Naib Juara) dan RM600 (Tempat Ketiga) beserta sijil penyertaan.

 

Penganjuran sayembara kali ini jelas menunjukkan seni, budaya dan warisan dapat diketengahkan dan disebarluaskan kepada masyarakat walau dalam apa jua keadaan termasuklah dalam tempoh negara berhadapan dengan pandemik COVID-19.  Program ini juga dapat mencungkit bakat kreativiti rakyat Malaysia dalam menghasilkan video dendangan syair sepanjang tempon Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan.

 

 

 

 

 

SENARAI PEMENANG SAYEMBARA DENDANGAN SYAIR DALAM TALIAN

BIL

KEDUDUKAN

NAMA PEMENANG

TAJUK ARTIKEL

1.

Juara

Siti Nur Balqis binti Shaharum

 

Syair Cintai Bahasa Melayu

 

Irama: Selendang Delima

 

2.

Naib Juara

Siti Aisyah binti Muhamad

 

Cintai Bahasa Melayu

 

Irama: Batu Belah

 

3.

Ketiga

Muhammad Rais bin Mohd Iqbal

 

Kelebihan Ilmu

 

Irama: Narasi

  

JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.